top of page

GLEDE I HVER SVING

Formålet med klubben er å skape en arena der barn og ungdom kan komme sammen og glede seg med en fysisk vinteraktivitet – uten å nødvendigvis måtte dyrke individuelle prestasjoner. 

glennpettersen_dscf1202.jpg

Bydel Ullern (som er oppkalt etter skiguden Ullr) har en omfattende skihistorie, noe som dannet en fin ramme for etableringen av Ullr Skiklubb i 2014 – 135 år etter at den første kongepokalen ble utdelt i Husebybakken – i samme bydel. 

 

Siden 2014 har Ullr vokst til å ha ca 350 medlemmer, og 150 barn på trening med elementer fra freestyle og skileik, i tillegg til alpin grunnteknikk. Vi fokuserer på antall smil per mil, og ønsker ikke å være en tradisjonell alpinklubb, men satser på et bredde- og lavterskeltilbud der fokus på samvær og trivsel er et viktige elementer. Tilbudet kommer som et resultat av at  bydelen i stor grad mangler friluftsområder, samt et lavterskel skitilbud vinterstid.

Ullr Skiklubb er underlagt Oslo Skikrets/Norges Skiforbund.

bottom of page