top of page

Prosjekt

Rødkleiva

Historien

Tilbake i april 1988 var Ullr-styreleder Kristian Kjelman ansatt av Skiforeningen som heisfører i Rødkleiva. Og han ble den siste som trakk i snora i da vaieren plutselig falt ned. Ingen var interessert i å investere noen penger i ny heis der, og Rødkleiva som skibakke var historie. Helt til den samme Kjelman i 2018 fikk ideen å gjøre den om til en randoløype: Fjerne en god porsjon av trærne og tilrettelegge for at alle kunne gå opp for egen maskin, og ble belønnet med god kjøring på vei ned igjen igjen. 

Det ble utformet en søknad og sendt til Oslo Bymiljøetat, og etter noen møter fikk Ullr Skiklubb lov til å hugge trær i Rødkleiva og tilgjengeliggjøre den for toppturfolket og almennheten. Videre samlet vi inn penger via Spleis til hogst, arrangerte dugnader og ryddet dermed endel skog i perioden 2019-2022. I 2023 fikk vi tildelt midler fra Sparebankstiftelsen til videre utvikling, og ny hogst settes igang høsten 2023. Velkommen!

Randosporet

I 2020 fikk primus motor og Sportslig Leder i Ullr, Fredrik Luytkis, den lyse idé å lage en randoløype fra bunn av Wyller til toppen av Rødkleiva, og han ryddet denne med tillatelse av grunneier. Dette sporet kan brukes selv om det ikke er noe særlige skiforhold i Rødkleiva, da det er enkelt å skli ned til Hyttli og kjøre Wyller ned igjen. Sporet starter i skogen rett bak superpipen, og er skiltet til toppen av Rødkleiva i løpet av 2024-sesongen. 

bottom of page